Труд и право, Финанси и право, Собственост и право и Пазар и право; едно месечно списание: | ZaOfisa.net

Специал. литература

Издателски комплекс Труд и право е едно от най-големите издателства за професионална литература в България. Комплексът издава като печатни и компютърни продукти следните издания:

  • четири месечни дайджеста: Труд и право, Финанси и право, Собственост и право и Пазар и право;
  • едно месечно списание: Информационен бюлетин на труда на МТСП;
  • четири книги-годишници: Данъчно облагане и счетоводно приключване, Ново данъчно законодателство, Социално осигуряване и Трудови отношения и държавна служба.

Ние можем да ви доставим всички книги и издание на комплекса безплатно за гр. Ямбол

Активни филтри