Дневник за входяща и изходяща поща - ЕДСД

  • Дневникът се води във всички образователни институции. Предназначен е за регистриране на входящата и изходяща кореспонденция.
  • Използва се за водене на входяща и изходяща кореспонденция във фирми с дневнична система.
  • Формат B4
  • 200 листа, вестникарска хартия
  • Твърди корици
  • Мултипринт

Възможна е лека промяна в дизайна на дневника в зависимост от текущата партида.

В следната категория има още 16 продукта: