Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. За повече информация прочетете нашите Условия за ползване.

Ресетване на Brother

Ресетване на Brother

Ресетване тонера /съобщението, че тонера е свършил/ на Brother DCP-7055

Понякога се случва, след зареждане на тонер касетата и настройване на механиката и в изходно положение, принтера да не нулира брояча за поставена нова касета. На екрана  остава съобщението за свършил тонер. Има бърз и лесен начин по който може да се извърши нулиране на брояча.

Включваме Brother DCP-7055 и изчакваме да премине в готовност;

 1. Отваряме предния капак за тонера;

 2. Натискаме бутон  «clear» и бързо;

 3. Натискаме бутон «Старт»;

 4. Един път натискаме бутон «плюс»;

 5. Натискаме бутон «минус», докато на екрана се изпише [00];

 6. Натискаме бутон  «ОК»;

 7. Затваряме предния капак;

 8. Съобщението за свършил тонер изчезва.

Ресетване барабанния модул на Brother DCP-7055

 1. Включваме Brother DCP-7057R и изчакваме да премине в готовност;

 2. Отваряме предния капак за тонера;

 3. Натискаме бутон  «clear»;

 4. Един път натискаме бутон «плюс» /бутона със стрелка нагоре/;

 5. Избираме «Да»;

 6. На екрана се изписва съобщение «Прието»или«Accepted»;

 7. Затваряме предния капак;

 8. Съобщението за смяна на барабана изчезва.

Ресетване на барабанен модул на МФУ Brother DCP-1623 и DCP-1622

Ресетване на барабанен модул на Brother DCP-1601, 1622, 1623 - на английски
    Press Menu.
    Press the Up or Down arrow key to choose Machine Info.. Press OK.
    Press the Up or Down arrow key to choose Reset Drum. Press OK for 3 seconds.
    Press the Up arrow key to reset the drum unit counter.
    Press Stop/Exit.

Ресетване на барабанен модул на Brother DCP-1601, 1622, 1623 - на български
Натиснете Menu (Меню).
     Натиснете стрелка нагоре или надолу, за да изберете Информация за машината. Натиснете OK.
     Натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да изберете Reset Drum. Натиснете OK за 3 секунди.
     Натиснете клавиша със стрелка нагоре, за да нулирате брояча на барабана. - ОК
     Натиснете Stop / Exit (Стоп / Излез).

Рестартиране барабанен модул на принтер Brother HL 1222

Съобщението Replace Drum се появява, когато барабанът трябва да бъде сменен. Когато се появи съобщението Replace Drum, на контролния панел се се вижда следната LED индикация. Светодиодът за грешка ще мига 3 пъти на интервали от 0,5 секунди и светодиодът Ready светва. След това двата светодиода се изключват за 1 секунда.
 Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изчистите съобщението Replace Drum.
 Устройството Brother има отделни консумативи, като тонер касетата и барабана. Проверете дали сте заменили само барабана, а не тонер касетата.
 Отворете горния капак.
1. Изтеглете бавно модула на барабана и тонер касетата.
2. Натиснете надолу заключващия лост и извадете тонер касетата от барабана.
3. Разопаковайте новия барабан и поставете тонер касетата плътно в новия барабан, докато чуете, че се заключва на място. Ако поставите касетата правилно, заключващият лост на барабана ще се повдигне автоматично.
4. Поставете обратно устройството на барабана и тонер касетата в устройството. Не затваряйте още горния капак.
5. Натиснете и отпуснете равномерно предния бутон 4 пъти.
6. Затворете горния капак.
7. Уверете се, че LED индикаторът за грешка вече не свети.

Ресетване барабанния модул на принтер Брадър HL-L2312D

 1. Уверете се, че машината е включена .

 2. Уверете се, че предният капак е отворен.

 3. Натиснете и задръжте Go за около четири секунди, докато всички светодиоди светят. Когато всички четири светодиоди светят, отпуснете Go .

 4. Затворете предния капак.

 5. Уверете се, че светодиодът на барабана е изключен

Ресетване на тонера на Brother HL-L2365DW - TN2345

 1. Отворете предния капак и оставете отворен, докато изпълните следните стъпки.

 2. Изключете принтера.

 3. Задръжте бутона „go“, докато включите принтера.

 4. След 3 секунди освободете бутона „go“.

 5. (USER MODE) ще се появи.

 6. Натиснете бутона 'go' девет пъти.

 7. Wifi led ще мига веднъж.

 8. Натиснете бутона "go" 5 пъти.

 9. Затворете капака. Вашият тонер вече е нулиран

DR2355 / 2300/2325/630 ресетване на барабанния модул
Съвместим с:
HL-L2300D, HL-L2320D, HL-L2340DW, HL-L2360DW, HL-L2365DW
HL-L2380DW, DCP-L2520DW, DCP-L2540DW, MFC-L2700DW
MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Има няколко групи принтери /МФУ/ Brother и всяка има различна процедура за нулиране.
Групите се определят от типа на дисплея. Всяка група е изброена по-долу ...

HL-L2300D, HL-L2320D, HL-L2321D:
1. Отворете предния капак
2. Натиснете и задръжте "GO" за около четири секунди, докато всички светодиоди светят
След като всички 4 светодиода светят, пуснете „GO“
3. Затворете предния капак на машината
4. Уверете се, че светодиодът на барабана сега е изключен

HL-L2305W, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2360DW,
HL-L2361DN, HL-L2365DW, HL-L2366DW:
1. Отворете предния капак
2. Натиснете и задръжте "OK" за около две секунди, за да се покаже
опцията „DRUM UNIT“ и след това натиснете „OK“
3. Натиснете бутона „СТРЕЛКА НАГОРЕ“ за „RESET“, за да нулирате брояча на барабана
4. Затворете предния капак

DCP-L2500D, DCP-L2520D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN,
DCP-L2540DW, DCP-L2541DWMFC-L2700D, MFC-L2700DW,
FC-L2701D, MFC-L2701DW, MFC-2703DW:
1. Отворете предния капак
2. Натиснете и задръжте "OK" за около две секунди, за да се покаже "ЗАМЕНА ДРУМ?"
3. За DCP модели натиснете бутона „СТРЕЛКА НАГОРЕ“ за „RESET“, за да нулирате брояча на барабана
За MFC модели натиснете "1", за да нулирате брояча на барабана
4. Затворете предния капак

HL-L2380DW, DCP-L2560DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW:
1. Ако предният капак все още е отворен, го затворете Натиснете ЧЕРВЕНО "X", за да прекъснете грешката
2. Натиснете "НАСТРОЙКИ"
3. Натиснете "ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ"
4. Натиснете "СТРЕЛКА НАДОЛУ", за да се покаже "ИНФОРМАЦИЯ НА МАШИНА" Натиснете "МАШИННА ИНФОРМАЦИЯ"
5. Натиснете "СТРЕЛКА НАДОЛУ", за да се покаже "ЧАСТИ ЖИВОТ" Натиснете "ЧАСТИ ЖИВОТ"
6. Натиснете и задръжте "#", докато LCD съобщението се промени
7. Натиснете "DRUM"
8. Натиснете "ДА"
9. Натиснете "НАЧАЛО"

zaofisa.net, не носи отговорност за полезността на статиите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им. За създаването им са ползавни собствен опит, източници като Укипедия и др.

 

1 Comments

  • Avatar
   Димитър
   апр 3, 2020

   Благодаря за информацията. Ресетването на Брадър 7055 се получи.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code