КОДЕКС НА ТРУДА - 2020

Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г. В нея са отразени измененията в Кодекса на труда, извършени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм. и доп.), както и със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г.).

За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни нормативни текстове – изменени, допълнени или отменени с нормативни актове, приети след изданието на ИК „Труд и право“ – „Кодекс на труда“ от месец юни 2019 г.

Книгата е в луксозно изпълнение с твърди корици. Тя е в обем 248 стр.

No customer reviews for the moment.

В следната категория има още 4 продукта: