За офиса - консумативи и канцеларски материали | ZaOfisa.net

Share the Love for PrestaShop 1.6

   11/14/2020 13:07:23    0 Comments
Размери на хартия

Размери на хартията

ISO 'A' размери — Основно принтерна хартия

Основата на цялата система от размери е формат А0 с площ от един квадратен метър. Със съотношението на дължините равно на едно към квадратен корен от две, размерите на лист А0 се получават 841 x 1189 милиметра. За определянето на останалите размерите не е нужна сложна математика, защото лесно могат да се определят като се сгъне листа на половина от към дългата страна. Ако направите това с лист хартия A0, получените размери ще бъдат 594 x 841 мм или формат А1. Дължината на A1 се получава равна на ширината на A0.

ФорматРазмери (mm)
4A 1682 x 2378
2A 1189 x 1682
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105
A8 52 x 74
A9 37 x 52
A10 26 x 37


ISO 'B' размери — плакати и чертежи
Съществуват два други формата на хартия ISO - B и C. Размерите на хартията B са малко по-големи от съответния номер от хартия серия А. Например, B4 е между размер A3 и A4, а B5 е между A4 и A5.

ФорматРазмери (mm)
4B 2000 x 2828
2B 1414 x 2000
B0 1000 x 1414
B1 707 x 1000
B2 500 x 707
B3 353 x 500
B4 250 x 353
B5 176 x 250
B6 125 x 176
B7 88 x 125
B8 62 x 88
B9 44 x 62
B10 31 x 44


ISO 'C' размери — пощенски картички, папки, писма — създадени, за да побират ISO А размерите.

Формат С се отнася за пликове. С такива размери, че да побира лист от формат А. Номерът на формат А отговаря на номера на пликовете от формат С. Това означава, че А4 лист лесно ще се побере в С4 плик. Вижте таблицата с точните размери:

ФорматРазмери (mm)
C0 917 x 1297
C1 648 x 917
C2 458 x 648
C3 324 x 458
C4 229 x 324
C5 162 x 229
C6 114 x 162
C7 81 x 114
C8 57 x 81
C9 40 x 57
C10 28 x 40


Най-често ползвани в практиката формати са:

A0, A1 – технически чертежи, плакати

A1, A2 – диаграми за проектори

A2, A3 – рисунки, диаграми, големи таблици

A4 – писма, списания, формуляри, каталози, разпечатки от лазерен принтер и копирна машина

A5 – бележници

A6 – пощенски картички

B5, A5, B6, A6 – книги

C4, C5, C6 – пликове за A4: цял (C4), сгънат веднъж (C5), двойно сгънат (C6)

B4, A3 – вестници, поддържа се от повечето копирни машини и някои принтери в допълнение към A4

B8, A8 – игрални карти

Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Коментар:
Type Code