Химикали с гума

Химикалите с гума позволяват да изтриете това, което сте написали в случай, че сте сгрешили. Благодарение на тяхното специално изтриваемо мастило вече няма да е нужно да късате листи или да задрасквате.

Подкатегории

Активни филтри